Nya hållbarhetsrapporten här!

Varje dag tar vi steg mot en klimatneutral och mer hållbar verksamhet. I årets rapport kan du läsa vidare om vår resa och hur vi ligger till i förhållande till våra målsättningar.

Att minimera vår påverkan på miljön, minimera våra risker och ha bästa tänkbara arbetsmiljö för våra medarbetare har alltid varit i fokus. Därför har vi arbetat med ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö under många år.

Under åren har vi vuxit med vårt ansvar och genomfört flera viktiga åtgärder för att driva på utvecklingen av hållbara lösningar, inom företaget och i branschen. Sedan 2020 sammanställer vi information om våra initiativ, våra mål och de utmaningar vi står inför i en hållbarhetsrapport. I årets rapport kan du läsa vidare om vår resa och hur vi ligger till i förhållande till våra målsättningar.

Vi ska fortsätta vara en ledande aktör och bäst i branschen, även när det gäller hållbarhet. Vårt huvudmål är att vara helt klimatneutrala till 2030. Vårt huvudsyfte sträcker sig dock längre än så – det handlar om att kunna lämna över till kommande generationer med ett gott samvete.

Varmt välkomna att ta del av vår första Hållbarhetsrapport som är en helt digital version! (klicka på bilden ovan)