Kranpunkten har lagt rekordorder på gröna bomliftar från Niftylift.

För att möta behovet av en allt högre andel miljö- och energibesparande lyftmaskiner i bygg- och industriprojekt fortsätter Kranpunkten att ställa om maskinparken genom nyinvesteringar. Ordern, som består av 100 st el- och hybriddrivna bomliftar från Niftylift, är lifttillverkarens största leverans av miljövänliga maskiner till en enskild kund i norra Europa.

Kranpunktens strategi är att succesivt öka andelen maskiner med låg miljöpåverkan. Investeringen i 100 st nya bomliftar innebär att 85% av maskinparkens 4 500 enheter nu utgörs av el- och hybriddrivna maskiner.

Användningsområdet för bomliftar är brett vilket gör dem till en populär och efterfrågad hyrprodukt. Med den utsläpps- och bullerfria eldriften ökar nyttoeffekten ytterligare, då maskinerna även kan användas när projekt övergår i inomhusfas och vid arbete tidiga mornar och sena kvällar.

”Leveransen från Niftylift betyder mycket för oss. Med många osäkerhetsfaktorer i omvärlden bedömer vi att vi idag och framåt är bäst rustade att möta den efterfrågan som finns i marknaden om vi kan erbjuda en hög andel miljö- och energibesparande maskiner, säger Rikard Jönsson, inköpschef på Kranpunkten.”

Niftylift har lång erfarenhet av att utveckla av innovativa lösningar för el- och hybriddrift. Kranpunktens order innehåller två maskintyper med den senaste batteritekniken; helt eldrivna HeightRider 21 All-Electric (HR21E) och hybridliften HeightRider 28 (HR28).

”Vi samarbetar med våra intressenter och hjälper varandra med att göra hållbara val. Kranpunkten är en kund med en medveten strategi och tydliga krav på miljöanpassning, vilket bidrar till att driva vår utveckling framåt i en snabbare takt. Ordern på 100 st maskiner blir vår största ”gröna” leverans till en enskild kund i norra Europa, säger Mark van Oosten, försäljningschef på Niftylift.”

Leveransen av ordern är påbörjad och kommer att fortgå under resterande del av 2022.

För ytterligare information kontakta:
Rikard Jönsson, Inköpschef Kranpunkten, 0431-44 54 59, rikard.jonsson@kranpunkten.se
Karin Peterson, Presskontakt Kranpunkten, 0431-44 51 57, karin.peterson@kranpunkten.se
Mark van Oosten, Försäljningschef, Niftylift, +48 572771847, mvanoosten@niftylift.com

Om Kranpunkten
Kranpunkten i Båstad AB är ett av Sveriges ledande företag inom uthyrning av lyftmaskiner med depåer i Förslöv, Uppsala, Stockholm, Göteborg och Malmö. Företaget har 110 anställda och totalt 4 500 maskiner för uthyrning. Genom våra kärnvärden kompetens, effektivitet, personlig och säkerhet strävar vi efter att bli den ledande specialisten inom lyftmaskiner i Sverige.

I Kranpunktens hållbarhetsarbete omfattar de miljömässiga delarna åtgärder för minskade utsläpp från maskinpark och transporter, utfasning av miljö- och hälsofarliga ämnen samt minskad energiförbrukning och avfallsmängd. Med långsiktiga strategiplaner och operativa korttidsplaner är målet att verksamheten ska bli helt klimatneutral.

Läs mer om Kranpunktens hållbarhetsarbete: www.kranpunkten.com/hallbarhetsrapport-2020