Ny el-lastbil gör Göteborgs innerstad tystare och renare

Film på Youtube: https://youtu.be/shLhAN37GC4

Pressmeddelande

För första gången i Sverige sätts en helt eldriven lastbil med flak i drift, genom ett samarbete mellan Swerock, Kranpunkten och Volvo Lastvagnar. Fordonet rullar i Göteborgs innerstad och bidrar både till mindre utsläpp av koldioxid och minskat buller.

Lastbilen med en totalvikt på 27 ton har nyligen börjat köra inom miljözon 1 i Göteborgs innerstad. Där ska den leverera eldrivna hyrliftar till kunder med olika projekt. Det genomförs mellan 15-20 leveranser varje dag, något som normalt utförs med en vanlig lastbil.

Fördelen med eldriften är både en minskad klimatpåverkan utan utsläpp av koldioxid och att driften är tyst. Det innebär mindre buller i innerstaden och en bättre arbetsmiljö för föraren.

­­”Swerock har som mål att vara klimatneutrala år 2045 och elektrifiering ligger helt i tiden. Vi har sedan tidigare har två helelektriska fordon på test i Göteborg, en betong- och en ballastbil. Utöver det har vi ett 15-tal hybridekipage som rullar runtomkring. Detta är ett steg i vårt mål att gå ifrån fossila till förnyelsebara bränslen i våra transporter”, säger Mikael Johansson, avdelningschef på Swerock.

Laddas med el från solceller

En utmaning med den nya lastbilen är att den inte kommer att köra en fast rutt. Det ställs därför höga krav på att planera logistiken för att maximera batteriernas räckvidd. Lastbilen kommer att utgå från Kranpunktens depå på Hisingen, där den laddas med förnybar el med bidrag från egen solcellsanläggning.

”Att flytta maskiner mellan depåer och arbetsplatser med hjälp av lastbilar är en del av Kranpunktens affärsmodell, men det är också där vårt fotavtryck på miljön är som störst. Vi utför löpande åtgärder för att minska utsläppen från vår maskinpark och känner att en eldriven lastbil i Göteborg är en milstolpe i detta hållbarhetsarbete”, säger Andreas Johansson, regionchef på Kranpunkten.

Första el-lastbilen med flak

Lastbilen är specialbyggd och har modifierats på företaget Bröderna Johansson. De har byggt ett unikt maskinflak anpassat för lastning och lossning av liftar. Modellen är den första serietillverkade Volvo FE Electric-lastbilen med denna typ av påbyggnad i Sverige.

”Vi står inför en stor klimatutmaning och har höga ambitioner att driva omställningen mot CO2-fria transporter. Det är fantastiskt att företag som Swerock och Kranpunkten är med oss i den här satsningen och faktiskt visar vägen för att man kan bli fossilfri i anläggningsbranschen”, säger Niclas Johnson, försäljningschef på Volvo Lastvagnar Sverige.

För ytterligare information kontakta:

Henrik Nordell, kommunikatör på Swerock, henrik.nordell@swerock.se, 0725 – 33 77 70
Andreas Johansson, Regionchef Kranpunkten Väst, andreas.johansson@kranpunkten.se, 031-382 09 43,

Om Swerock

Swerock är en av Nordens största leverantörer av material och tjänster till bygg- och anläggningsindustrin. Vi erbjuder betong, grus och bergkross, transporter och entreprenadmaskiner samt miljötjänster som återvinning, marksanering och vattenrening. Med gedigen kunskap, personligt engagemang och lokal närvaro skapar vi helhetslösningar som gör ditt projekt lite enklare.

Läs mer om Swerocks hållbarhetsarbete: https://swerock.se/om-oss/hallbarhet/

Om Kranpunkten

Kranpunkten i Båstad AB är ett av Sveriges ledande företag inom uthyrning av lyftmaskiner med depåer i Förslöv, Uppsala, Stockholm, Göteborg och Malmö. Företaget har ca 110 anställda och över 4 000 maskiner för uthyrning. Genom våra kärnvärden kompetens, effektivitet, personlig och säkerhet strävar vi efter att bli den ledande specialisten inom lyftmaskiner i Sverige.

Läs mer om Kranpunktens hållbarhetsarbete: www.kranpunkten.com/hallbarhetsrapport-2020