Kranpunkten – en del av Bjäre Klimatkonsortium

Bjäre Klimatkonsortium bildades hösten 2019 på initiativ av Naturskyddsföreningen Bjäre. Syftet var att skapa en samverkansmodell med aktörer från olika delar av samhället som visat tydligt intresse för att arbeta med miljö- och klimatfrågor. För närvarande är 13 företag och organisationer engagerade i konsortiet, där ibland Kranpunkten.

 

Genom att ta sig an stora och globala frågor med ett lokalt perspektiv är tanken att initiativet ska inspirera till aktiviteter som ger faktiska och konkreta resultat i vår miljö.

– För oss är det viktigt att ta vårt ansvar i det samhälle där vi verkar. Inom Kranpunkten arbetar vi med en rad omställningsåtgärder, men för att nå ända fram i våra högt ställda målsättningar behöver vi samverka med andra. Bjäre Klimatkonsortium är ett bra exempel på forum där olika aktörer tillsammans kan påverka och driva förändringsprocesser som leder längre och snabbare fram på vägen mot en hållbar framtid, säger Fredrik Paulsson, VD på Kranpunkten.

Som ett första steg i konsortiets arbete kommer en klimatanalys över Bjärehalvön att genomföras. Analysen ska visa de olika källor till växthusgaser som finns på Bjäre och fungera som ett underlag för att lära mer om våra utmaningar kring klimatförändringarna. Rapporten presenteras under våren och följs upp med ett antal workshops tillsammans med konsortiets intressenter. Ur detta ska planer för fortsatta aktiviteter för minskade utsläpp av växthusgaser tas fram.

Initiativet har från start fått stor positiv uppmärksamhet och de 13 organisationer och aktörer som hittills valt att stödja initiativet även ekonomiskt är: Båstad kommun, Bjäre Kraft, Svenska kyrkan genom Båstad-Östra Karups församling, LRF, Nolato AB, Peab AB, Lindab Profil AB, Lindab Ventilation AB, NP Nilsson Trävaru AB, Gram Hotels, Lars Henningsson, Kranpunkten i Förslöv och Ängelholm-Helsingborg Flygplats.

– Vi visste att det fanns ett miljö- och klimatintresse hos bland annat företag på Bjäre. Men vi var inte helt beredda på det omedelbara och positiva gensvaret på initiativet från oss i Naturskyddsföreningen. Nu kommer det bli väldigt spännande att inom konsortiet diskutera konkreta vägar framåt för att försöka bidra till de viktiga miljö- och klimatfrågorna, säger Björn Dahlbäck som är en av initiativtagarna inom Naturskyddsföreningen Bjäre.