HVO100, en åtgärd som gör skillnad

Vår mest betydelsefulla miljöinsats under 2020 var beslutet att ställa om maskinparken till det miljövänliga bränslet HVO100.

Tillgången till bränslet och klartecken från vissa maskin- och fordonsleverantörer gör att övergången får ske stegvis. Nu visar siffror att hela 88% av maskinparken kunde tankas med det alternativa bränslet i december 2020. Med detta kvitto driver vi vårt hållbarhetsarbetar vidare för att bli helt klimatneutrala!

För Kranpunkten innebär en 80%-ig andel HVO100 att utsläppen från maskinparken minskar med 925 ton CO2e på årsbasis. Det motsvarar den totala utsläppsmängden för över 100 svenskar under ett år. Sett per maskin betyder användningen av HVO100 att koldioxidutsläppen från maskinen minskas med upp till 90%.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete»