Kranpunkten fortsätter investera klimatsmart

Med fortsatt god efterfrågan kan Kranpunkten, trots pandemin, ta ytterligare steg mot en helt klimatneutral verksamhet. I investeringarna för 2021 finns över 200 enheter där merparten av maskinerna har el- eller hybriddrift som ger ett mindre klimatavtryck.

Coronapandemins effekter har så här långt haft en relativt begränsad inverkan på Kranpunktens uthyrningsverksamhet. Efterfrågan på lyftmaskiner till bygg och industri, i både små och stora projekt, har under det gångna året varit stabil. Med bibehållen lönsamhet och fortsatt finansiell stabilitet är förutsättningarna för att driva Kranpunktens hållbarhetsarbete framåt mycket gynnsamma.

Investeringsplanen för 2021 omfattar över 200 maskiner; bom-, sax- och billiftar samt teleportrar. Planen, som nu kan fullföljas i sin helhet, är ett led i en långsiktigt, grön strategi.

  • Det är extra glädjande att vi kan fortsätta enligt plan trots pandemin och behålla ett stort fokus på inköp av maskiner som skapar en så låg miljöpåverkan som möjligt. Merparten av maskinerna drivs med el eller är hybrider. Av de som endast finns med förbränningsmotor, är merparten av miljöklass Euro 6 och kommer att tankas med den miljövänliga bränslet HVO100. De första leveranserna är redan på plats och resterande fortsätter komma in under det första halvåret 2021, säger Rikard Jönsson, inköpschef på Kranpunkten.

De miljömässiga delarna i Kranpunktens hållbarhetsarbete omfattar åtgärder för minskade utsläpp från maskinpark och transporter, utfasning av miljö- och hälsofarliga ämnen samt minskad energiförbrukning och avfallsmängd. Med långsiktiga strategiplaner och operativa korttidsplaner är siktet inställt på att verksamheten ska bli helt klimatneutral.

  • Hur snabbt omställningen kan ske beror också på i vilken takt samhället förändras och ny teknik blir tillgänglig. Våra kunders miljö- och affärsmässiga krav på oss blir till krav på våra maskinleverantörer. Därför för vi en nära och tät dialog med ett fåtal noga utvalda maskinleverantörer som delar våra värderingar och tillsammans verkar vi för mer miljömässigt hållbara maskiner, fortsätter Rikard Jönsson.

För ytterligare information kontakta:

Rikard Jönsson, Inköpschef Kranpunkten, 0431-44 54 50, rikard.jonsson@kranpunkten.se
Karin Peterson, Presskontakt Kranpunkten, 0431-44 51 57, karin.peterson@kranpunkten.se

Om Kranpunkten

Kranpunkten i Båstad AB är ett av Sveriges ledande företag inom uthyrning av lyftmaskiner med depåer i Förslöv, Uppsala, Stockholm, Göteborg och Malmö. Företaget har ca 100 anställda och totalt 3 700 maskiner för uthyrning. Genom våra kärnvärden kompetens, effektivitet, personlig och säkerhet strävar vi efter att bli den ledande specialisten inom lyftmaskiner i Sverige.

Av de 3 700 maskinerna har i dagsläget 83% eldrift, antingen som ensam drivkälla eller som hybrid i kombination med bränsle. Sedan årsskiftet 2019/20 används det miljövänligare bränslet HVO100 till de maskiner där detta är möjligt, en insats som reducerar koldioxidutsläppen från dessa maskiner med upp till 90%.