Kranpunkten startar ännu en depå i Stockholm

Sedan etableringen av den första depån i centrala Stockholm 2015, har Kranpunkten haft en strategi om att växa ytterligare i området. Nu förstärks närvaron med en ny depå i Västberga industriområde, söder om Stockholm. Med två depåer blir den geografiska täckningen av Stockholm större, kundservicen ökas och klimatavtrycket per uthyrning minskas.

Depån i Västberga får ett fördelaktigt läge invid E4/E20, i Stockholms största och viktigaste industri- och logistikområde. Lokalerna är mycket ändamålsenliga och har, liksom den centrala depån på Cederdalsgatan, fördelen att alla fordon och maskiner kan parkeras inomhus mellan uthyrningarna.

Kranpunktens mest efterfrågade uthyrningsprodukt i Stockholm är bilburna liftar. Företaget förfogar över mer än 100 billiftar och är därmed marknadsledande i segmentet. Billiftarna som kan köras med B-körkort är ett flexibelt och kostnadseffektivt alternativ till bomliftar. Vid snabba uppdrag som lamp- och skyltbyten eller mindre fasadreparationer är den stora räckvidden och låga totalvikten fördelar.

Kranpunktens depåer i Stockholm erbjuder dygnet runt-service, vilket ger kunderna stor flexibilitet. Bokade billiftar hämtar kunder gärna kvällstid och lämnar tidig morgon, efter genomfört arbete. Jourservicen erbjuder även hjälp med snabb utlämning vid akuta behov eller vid serviceönskemål under hyrtiden. Med den nya Västbergadepån blir Kranpunktens service än mer tillgänglig för kunderna, då ut- och återlämning även kan ske i södra Stockholm.

Utöver billiftar kan Kranpunkten även förse Stockholmsmarknaden med företagets övriga uthyrningssortiment som bom- och saxliftar, bygghissar, truckar m m.

Som en del i Kranpunktens övergripande hållbarhetsarbete sker omställning från dieseldrift till den fossilfria dieseln HVO100. Därutöver är andelen el- och hybriddrivna maskiner i parken över 80%. Med förnybart drivmedel i billiftarnas tankar och kortare transportsträckor vid in- och utleveranser medför etableringen av den nya depån en minskning av Kranpunktens klimatavtryck per uthyrning, i Stockholmsområdet.

Depån i Västberga kommer att ingå i region Kranpunkten Nord och till ansvarig depåchef är Robin Eriksson utsedd.