Vi investerar hållbart

Som en del i Kranpunktens gröna strategi prioriterar företaget investeringar i fordon och maskiner som bidrar till att skapa en hållbar maskinpark med minsta möjliga klimatavtryck. I årets leveranser av nya ersättningsfordon märks ett 20-tal nya billiftar som har miljöklass Euro 6 och är klara för att drivas med den fossilfria dieseln HVO100.

Sedan tidigare pågår en omställning av Kranpunktens befintliga maskinpark till fler hybrid- och eldrivna uthyrningsmaskiner och till drift med alternativa bränslen. Även inom transportdelen genomförs åtgärder för minskning av volymerna genom bland annat transportoptimering, samlastning och ökad digitalisering.

  • Vi jobbar kontinuerligt med att byta ut äldre maskiner och fordon till modeller som möter marknadens miljö- och affärsmässiga krav. Med de nya billiftarna ökar vi andelen fordon med Euroklass 6 och får den senaste tekniken inom förbränningsmotorer. Billiftarna kommer dessutom att drivas med fossilfritt bränsle, i enlighet vårt tidigare beslut om att samtliga dieseldrivna maskiner och fordon ska tankas med HVO100, säger Kranpunktens inköpschef Rikard Jönsson.

Merparten av de nya billiftarna kommer från Ruthmann. Bland modellerna finns bland annat den nya TB 300 med en arbetshöjd på 30 meter och en räckvidd på 17,10 meter. Ett mindre antal Versalift ET 32, ingår också i leveransen. Dessa är fyrhjulsdrivna och passar bra för linjearbeten.

Av de ca 20 billiftarna har 6 stycken redan nått Kranpunktens depåer i Göteborg och Stockholm. Resterande enheter levereras ut till depåerna fram till och med september.