Alla dagar är säkerhetsdagar

Den 29 april 2019 uppmärksammas säkerheten i bygg- och anläggningsbranschen, i år med fokus på säkerhetskultur.

Säkerhetskultur är de gemensamma attityder, värderingar och uppfattningar som företagsledning, chefer och medarbetare har om frågor kring säkerhet och arbetsmiljö. En god säkerhetskultur är nödvändig för att skapa säkra arbetsplatser och kännetecknas bland annat av att ledningen i ett företag och på en arbetsplats aktivt involverar och uppmuntrar alla medarbetare att delta i arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet.

En bra säkerhetskultur bärs helt enkelt av alla i organisationen.

För Kranpunktens del tillhör säkerheten ett av de grundläggande kärnvärdena för verksamheten. Oavsett om det handlar om vår arbetsmiljö, leveranser av uthyrnings maskiner eller montagearbeten. Vårt arbete är förknippat med risker, men vårt mål är noll procent olyckor.

Vi uppnår en god säkerhetskultur genom samverkan och varje enskild medarbetares personliga ansvar. Av den anledningen är därför varje dag en säkerhetsdag hos oss.

Så här beskriver några Kranpunktenmedarbetare vad säkerhet i vardagen innebär för dem.

Stefan Grönander, verkstadschef:

  • Medvetenheten är viktigast, att hela tiden tänka igenom hur jag kan minimera risken i varje arbetsmoment.
  • Kommer du till en ny arbetsplats behöver du börja med att göra en riskanalys.

Staffan Bohlin, reparatör:

  • Att välja rätt utrustning till rätt arbete; glasögon, skyddsskor, fallskyddssele, kläder som är svala, varma, rörliga eller flamsäkra – allt beroende på vilket jobb jag ska utföra. Och så förstås verktyg och liftutrustning för ändamålet.
  • Man vill inte vara med om att det händer något i arbetsgruppen, ser man någon som är på väg åt fel håll så säger jag till.

Mattias Wennerberg, returmottagare:

  • Att inte gå för nära maskiner och truckar i arbete. Du vet inte om föraren ser dig så ta ögonkontakt och gör dig sedd och glid sakta fram om det är du kör. Kontrollera hur det ser ut på marken – om du skulle falla.
  • Att följa arbetsbeskrivningar och ha rätt kunskap och utbildning.