Miljöprofil i största investeringen hittills

Kranpunkten har gjort sin historiskt största satsning hittills avseende inköp av helt nya produkter. Merparten av beställningarna består av Genie- och JLG maskiner. De första 170 arbetsplattformarna av totalt 400 från Genie har levererats och finns nu tillgängliga för uthyrning på våra depåer runt om i landet.

Investeringen är en del i en långsiktig ”grön” strategi för att möta marknadens krav på mer miljövänliga lösningar vad gäller utsläpp och buller.

Läs mer om den uppmärksamhet investeringen fått i media »