Ny Integritetspolicy!

Vi på Kranpunkten är måna om att du ska känna dig trygg i dina kontakter med oss. Vi vill därför passa på att berätta att vi anpassat vår behandling av personuppgifter till kraven i Dataskyddsförordningen (GDPR). Som grund för denna behandling finns vår Integritetspolicy som du här kan ta del av i sin helhet

 

INTEGRITETSPOLICY  (PERSONUPPGIFTSPOLICY)

Denna policy skapades av och för Kranpunktens behandling av personuppgifter. Kranpunkten är personuppgiftsansvarig.

Uppgift som kan hänföras till en fysisk person är personuppgift, oavsett i vilken form eller gränssnitt uppgiften är.

Mål och syfte är att Kranpunkten ska säkerställa att kunders, samarbetspartners och interna resursers personuppgifter hanteras i enlighet med ändamålet av behandlingen.

Denna policy och tillhörande dokument omfattar de bestämmelser, processer och rutiner som ska gälla för all behandling av personuppgifter inom organisationen – strukturerade som ostrukturerade.

För all hantering av personuppgifter ska en rättslig grund finnas.

I de fall personuppgiftsbiträde hanterar personuppgifter för företaget räkning ska ett skriftligt avtal finnas.

Kranpunktens behandling av personuppgifter ska uppfylla krav från gällande lagar, förordningar och föreskrifter.

Kranpunktens arbete med behandling av personuppgifter omfattar att:

  • Planera för behandling av personuppgifter
  • Informera om ändamålet med behandling av personuppgifter i de fall det krävs
  • Då det krävs inhämta samtycke för och till behandling av personuppgifter
  • Genomföra analys, riskhanterings- och klassificeringsprocesser. De ska resultera i val av metod och nivåer av skydd för behandling av personuppgifter
  • Utbilda personal inom personuppgiftshantering och klassificering för att behandla uppgifter korrekt och för att aktivt delta, utveckla och förbättra processer för behandling
  • Kontrollera, följa upp, bedriva analys och kvalitetssäkring för att över tid säkerställa att ändamålet med behandling av personuppgifter uppfylls.

 

Denna policy är antagen 2018-04-24 av Kranpunktens ledning