Investeringar!

Årets investeringar!

Inför 2018 har vi investerat närmare 80 mkr i 200 nya maskiner för att stärka maskinparken som idag uppgår till 3000 maskiner.

Merparten är Geniemaskiner av varierande modell som nu fördelas till våra olika regioner.