Hissinvesteringar!

På senaste tiden har vi utökat vår maskinpark med ett 40-tal nya och begagnade hissar. Nyinköpen avser Geda P12 och  500ZZP. De begagnade hissarna kommer från Skanska maskin och finns nu på våra depåer för uthyrning!