Förvärv av Alvelins Uthyrnings AB

Kranpunkten har förvärvat ALVELINS UTHYRNINGS AB. Detta träder i kraft per 2016-01-25. ALVELINS UTHYRNINGS AB finns med egen depå på Deltavägen 11 A i Göteborg.

Förvärvet innebär för Kranpunkten att vi förstärker vår närvaro i Västra Sverige och blir den ledande nischleverantören av lastbilsburna liftar i Göteborgsområdet med både ändamålsenliga lokaler samt kunnig och kompetent personal med mångårig erfarenhet.

– Vi är mycket glada över förstärkningen av Kranpunkten i Göteborg som detta innebär och vill hälsa våra nya medarbetare samt kunder välkomna säger Fredrik Paulsson, VD Kranpunkten AB.

– Jag är mycket glad över att Alvelins Uthyrnings AB kan drivas vidare som det nischföretag det är med tyngdpunkt på god service och tillgänglighet säger Christina Hofmann, ägare till Alvelins Uthyrnings AB.