Kranpunkten förvärvar NOFA Janneniska AB

KRANPUNKTEN EXPANDERAR GENOM FÖRVÄRV AV NOFA JANNENISKA AB

Kranpunkten har förvärvat NOFA JANNENISKA AB I STOCKHOLM. Detta träder i kraft per 2015-05-11. NOFA har 13 anställda och finns med depå i unikt läge på Cedersdalsgatan 7 i Stockholm.

Förvärvet innebär för Kranpunkten att vi förstärker vår närvaro i Stockholm och blir den största aktören i Sverige vad gäller skyliftar och lastbilsburna liftar upp till 104 meter, med både ändamåls enliga lokaler samt kunnig och kompetent personal. Maskinparken kommer efter förvärvet att uppgå till ca 2 700 enheter. Janneniska OY och Kranpunkten AB kommer även att teckna en överenskommelse om ett sammarbetsavtal gällande Höjdliftar på den svenska marknaden.

-Vi är mycket glada för förstärkningen av Kranpunkten som detta innebär och vill hälsa våra nya medarbetare samt kunder välkomna, säger Fredrik Paulsson VD Kranpunkten AB.

 

JANNENISKA OY                                                            Kranpunkten AB

Joni Alasaari                                                                     Fredrik Paulsson

+358 405700721                                                              +46 431-445450

 

http://www.nofa.se/