Utökning i maskinparken

Kranpunkten har investerat i ytterligare 30 JLG 1230 och 3 Nifty HR 12